Personal

Carina –  Rektor och Verksamhetschef

Mia –    Biträdande rektor, Förskollärare och Montessoripedagog

MonaFörskollärare och Montessoripedagog

Ingalill – Montessoripedagog

Katri – Montessoripedagog

Kristina – Barnskötare

 Hannah – Barnskötare

Amanda – Barnskötare

Sonia – Lärarassistent (Studerar nu till förskollärare på deltid)

Maria – Köksansvarig