Personal

Carina – Verksamhetschef

Mia – Förskolechef och Montessoripedagog

MonaFörskollärare och Montessoripedagog

Ingalill – Montessoripedagog

Katri – Montessoripedagog

Kristina – Barnskötare

 Hannah – Barnskötare

Amanda – Barnskötare

Sonia – Lärarassistent

Maria – Köksansvarig