Auktoriserad Montessoriförskola

På vår förskola arbetar diplomerade  montessoripedagoger,  förskollärare, barnskötare, en lärarassistent samt en resurs.

Verksamheten präglas av en Montessoripedagogik där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Varje barn får möjlighet att utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att följa våra gemensamma regler och kunna hantera konflikter på ett värdigt sätt.

Barnens utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgör grunden för vår pedagogiska verksamhet. Den utgår från barnens erfarenheter, intressen och behov.