Auktoriserad Montessoriförskola

På vår förskola arbetar 4 diplomerade Montessoripedagoger, två med Förskollärarutbildning, och två diplomerade Montessoripedagoger samt en lärarassistent och resurs.

Verksamheten präglas av en Montessoripedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Varje barn får möjlighet att utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att följa våra gemensamma regler och kunna hantera konflikter på ett värdigt sätt.

Barnens utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgör grunden för vår pedagogiska verksamhet. Den utgår från barnens erfarenheter, intressen och behov.